تبلیغات
حنانــــــــــــه - مطالب اردیبهشت 1393

برای اولین آخرین

نویسنده : صدرا 1393/02/21 09:41 ب.ظ  •    ارسال شده در: رمان "" حنانه ""


رفتنش مرا خسته نکرد

کجا رفتنش مرا به سوالی بی جواب کشاند

اولین

یا 

آخرین

دیگری فرقی ندارد

وقتی کسی نیست آخرین ویرایش: 1393/02/21 09:42 ب.ظ

بهشت یا اردیبهشت

نویسنده : صدرا 1393/02/12 05:23 ق.ظ  •    ارسال شده در:

کدام را بخواهم


بهشت

یا 

اردیبهشب

هر دو برایم 


خاطره دارند

وقتی تو نیستی

جهنمی بیش نیستآخرین ویرایش: 1393/02/12 05:25 ق.ظ

روز از نو

نویسنده : صدرا 1393/02/4 05:51 ق.ظ  •    ارسال شده در:

.

 تو را  دوباره دیدم 


انگار 

روزی بودی 


 از نو


.
آخرین ویرایش: 1393/02/4 05:52 ق.ظ