تبلیغات
حنانــــــــــــه - مطالب شهریور 1393

شجاعت ماندن

نویسنده : صدرا 1393/06/18 07:25 ق.ظ  •    ارسال شده در: دل پاره ها

کسی که برای ماندن نیامده بود

کسی که برای ماندن ایمان نداشت

کسی که آمده بود اما نیامده بود تا بماند

کسی که ....

بگذار برود

ماندن بر سر تمام قرارها 

شجاعت می خواهد

شجاعت آخرین ویرایش: 1393/06/18 07:27 ق.ظ

دلی دارم اما...

نویسنده : صدرا 1393/06/10 04:15 ب.ظ  •    ارسال شده در: رمان "" حنانه ""


دلی دارم 

اما دماغی ندارم

بازهم بی تو 

این دل و دماغ چه درگیرندآخرین ویرایش: 1393/06/10 04:16 ب.ظ